LED-SELEN SOM RÄDDAR LIV!

WEBSHOP >

Nova Worker är selen för dig som vistas eller arbetar i utsatta miljöer.
Aktiv belysning ökar synligheten vid dåligt väder, skymning, mörker och i områden med reducerad sikt.
Nova worker förbättrar säkerheten, minskar olycksrisken, ökar produktiviteten och därmed lönsamheten.

Studier visar även att vi får mycket positiva effekter på bilisters beteenden som sänker hastigheten när de ser rörligt aktivt ljus.
WEBSHOP
TILLBEHÖR
VAKTPLATTA STOR/LITEN
DRYBAG
POWERBANK PB8000