SELAR

4LIGHTS selar med LED-belysning är produkter som bidrar till förbättrad säkerhet och synlighet Det finns många tillämpningsområden. Vill du hitta ett område som passar ditt behov, läs mer här.
SORTIMENTANVÄNDNINGSOMRÅDEN

LJUS

Belysningen på 4LIGHTS selar bidrar till bättre synlighet i utsatta miljöer. Aktiv belysning bidrar till ökad säkerhet och minskar risk för olyckor. Färgerna är optimerade för att visa riktning och skapa synlighet på långa avstånd. Dock är det ännu viktigare att synligheten ökar markant jämfört med reflexer på korta avstånd. Det är där olyckor sker!Samtliga selar från 4LIGHT har inbyggd arbetsbelysning som i de flesta fall tar bort behovet av pannlampa eller annan arbetsbelysning.

TRYGGHET

Vid arbete på väg och i många andra utsatta miljöer krävs säkerhetsstandarden EN ISO 20471 Klass 3. 4LIGHTS arbetsselar med LED-belysning har för liten yta för att uppfylla Klass 3. Selen ska därför ses som ett komplement till kravställd arbetsklädsel. EN ISO 20471 är en internationell standard som även är godkänd i USA. Den amerikanska standarden för varselkläder heter ANSI/ISEA 107.Fluorescerande materialyta m²    Klass 1   0,14Klass 2    0,50  Klass 3 0,80Reflekterande  materialyta m²Klass 1 0,10Klass 2 0,13Klass 3 0,20

MILJÖ

4LIGHTS selar är producerade i material som uppfyller Öko-tex 100-kraven. Det är en viktig del i vårt miljöarbete att göra medvetna materialval. Tyger är av hög kvalitet för att hålla över tid och för att skydda elektronik och LED-belysning 4LIGHT Flexi-LED.Ingående material på selarna kommer från både Asien och Europa. Sömnad sker i Estland. Förädling, programmering, montering och packning sker i Sverige. Logistikkedjan är anpassad för att minska avtrycket på miljön. 4LIGHT lyfter alltid miljöaspekten i produktutveckling.

SORTIMENT

NOVA WORKER
UTFORSKA
NOVA STANDARD
UTFORSKA

PROFESIONELLT ARBETE

BLÅLJUS

Fördelen med blåljus-yrken är att deras fordon är utrustade med sirener som uppmärksammar de i trafiken. Tyvärr så är inte blåljuspersonalen själva utrustad med liknande funktion.Blåljuspersonal behöver dock synas mer än höras, även om det också skulle vara bra. Personalen har ett behov av att lätt upptäckas i deras arbete ute på vägen för färre trafikolyckor.

ELEKTRIKER

Arbetsplatser är ofta riskfyllda. Att känna oro på grund av bristande säkerhet är en vardag för många. Arbetsområden är upplysta, avspärrningar och maskiner är belysta men inte de som arbetar. Att lysa som användare förbättrar tydligt säkerheten! Det gäller även elektriker.  Även om elektriker inte arbetar direkt i skadliga miljöer så är det ofta mörkt och dålig belysning där elektrikern skall utföra sitt arbete.

VÄG & ANLÄGGNING

Arbete på väg är en riskfylld sysselsättning. Undersökningar visar att 91% av vägarbetarna känner sig osäkra på grund av bristande säkerhet.  Det största problemet de upplever är att de inte syns ordentligt, ofta på grund av bristande belysning och säkerhetsvästar som inte håller måttet.4light har utvecklat flera lösningar på problemet.